รายละเอียดโปรแกรม วิธีเข้าเรียน  
คลิกแอนด์รี้ด โฟนิค  ประกอบด้วย 100 บทเรียน  โครงสร้างและเนื้อหาได้รับการวิจัยจาก ดร. เจ. รอน เนลสัน นักภาษาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนสอนภาษา อังกฤษแก่เด็กและผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างได้ผล   ทีมพัฒนามี ความเข้าใจเรื่องสื่อการสอนเป็นอย่างดี     การเรียนภาษาอังกฤษกับคลิกโฟนิคนี้  สามารถเรียนได้ทุกที่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  เพียงมีรหัสลงทะเบียนที่ถูกต้อง  ก็สามารถเข้าเรียน หรือทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา    ครูผู้สอนจะอยู่กับท่านตลอดเวลา  บทเรียนทุกบทจะแนะนำการออกเสียงตัวอักษรใหม่ๆ เพื่อให้คุณฝึกออกเสียงและจำแนกเสียงนั้น  ประกอบด้วยอักษรใดบ้าง

 

เสียงของตัวอักษรต่างๆ ในบทที่ 1 - 100  ่ฝึกหัดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  มีทั้งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อยให้คุณได้ฝึกเพิ่มเติม

เสียงของตัวอักษรต่างๆ ในบทที่ 1 - 100 ฝึกหัดด้วยการพิมพ์บนแป้นคอมพิวเตอร์  ทบทวนเสียงที่ได้ยินอย่างถูกต้อง 

 •  ห้องฝึกการฟัง  ผู้เรียนฟังเสียงตัวอักษรแต่ละเสียงที่มารวมเป็นคำศัพท์
 • เสียงขึ้นต้น กลาง และท้ายคำที่พบในบทที่ 1 - 25  จากกลุ่มเสียงควบที่เห็นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์  แบ่งเป็นเสียงหน้า  กลางและท้าย(เสียงตัวสะกด)
 • คำที่เกิดจากการผสมตัวอักษรต่างๆ ในบทที่ 1 - 100  เรียนวิธีการผสมตัวอักษรแต่ละตัวเพื่อออกเสียง  มีตัวอย่างคำที่ใช้ในการออกเสียงทั้งหมด 357 คำให้คุณให้สังเกตและฝึกได้ 

 • ห้องฝึกการอ่าน  สอนวิธีการผูกประโยคง่ายๆ  คำที่เรียนในแต่ละบทสามารถนำมาเรียบเรียงเป็นเรื่องสั้นๆ ได้  เหมือนการอ่านหนังสือหัดอ่านสำหรับเด็ก 

 • ตัวอย่างคำที่พบเห็นโดยง่าย  ในบทที่ 11 - 100  สอนคุณให้รู้จักการใช้คำ 74 คำที่พบเห็นบ่อย ในประโยคตัวอย่างที่น่าสนใจ 705 ประโยค
 • สะกดคำที่เห็นในบทที่ 14 - 100  ฝึกหัดสะกดคำ 74 ตัวที่พบเห็นบ่อยๆ ด้วยการพิมพ์บนแป้นคอมพิวเตอร์
 • กลุ่มคำในบทที่ 15 - 100  รู้จักคำแต่ละคำที่มีความใกล้เคียงกันในลักษณะต่างๆ  ให้คุณจำแนกความแตกต่าง
 • อักษรลงท้ายคำในบทที่ 21 - 79  เรียนรู้จักคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียง "s" "ed" "ing" "y" และ "er" ทั้งหมด 167 คำจากตัวอย่าง 311 ตัวที่นำมาสอน
 • กฏของการไม่ออกเสียงตัว "e" ในบทที่ 47 - 59  เรียนวิธีพิจารณาคำศัพท์ 32 คำที่มีตัวอักษร "e" อยู่แต่ไม่ออกเสียง  และการออกเสียงที่ถูกต้องของคำศัพท์เหล่านี้
 • การสะกดคำที่ไม่ออกเสียงตัว "e" ในบทที่ 47 - 59  รียนวิิธีการสะกดคำ 32 คำที่มีอักษร "e" ไม่ออกเสียงบนแป้นพิมพ์
 • การแต่งประโยคในบทที่ 50 - 100  หัดแต่งประโยคง่ายๆ 50 ประโยคซึ่งมีคำศัพท์รวมกันทั้งหมด 388 คำ
 • การแต่งประโยคตามเสียงที่บอก ในบทที่ 55 - 100  เรียงประโยคจากการอ่านนั้นซ้ำๆ กันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสะกดประโยคดังกล่าวนั้นได้อย่างถูกต้องโดยการพิมพ์คำศัพท์แต่ละคำบนแป้นพิมพ์
 • คำเติมข้างหน้า ในบทที่ 80 - 87  รู้จักความหมายของคำเติมข้างหน้า เช่น "pre" "re" "sub" "dis" "mis" และ "non" ในขณะเดียวกันก็จะเรียนรู้วิธีการพิจารณาความหมายของคำต่างๆ เมื่อใส่คำเติมข้างหน้าเหล่านี้  รวมทั้งหมด 25 คำ
 • คำเติมข้างหลัง ในบทที่ 88 - 96  รู้จักความหมายของคำเติมข้างหลัง  เช่น "ful" "less" "ure" "ive" และ "ion" ในขณะเดียวกันก็จะเรียนรู้วิธีการพิจารณาความหมายของคำต่างๆ เมื่อใส่คำเติมข้างหลังเหล่านี้  รวมทั้งหมด 21 คำ
 • การอ่านเรื่องสั้นในบทที่ 3 - 100  หัดอ่านประโยคสั้นๆ ที่ประกอบด้วยเสียงอักษรต่างๆ และคำที่ได้เรียนไปแล้วในบทเรียนเรื่องสั้นช่วงแรกๆ จะเป็นลักษณะประโยคเดี่ยวๆ และเป็นประโยคความซ้อนในบทเรียนหลังๆ
 • ฝึกทักษะความไวในการฟังเสียงตัวอักษรและคำศัพท์  ฝึกทักษะความไวในการประมวลเสียงซึ่งครูผู้สอนจะออกเสียงต่างๆ ทั้งเสียงเดี่ยวและเสียงควบให้ผู้เรียนฟังและเลือกคำที่ปรากฏขึ้นอยู่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ในถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด  พบตั้งแต่บทที่ 4 - 100

 • เมื่อเรียนจบแต่ละบทเรียน  ผู้เรียนจะได้รับใบรายงานผลการเรียนส่วนตัว Individual Lesson Report ของบทเรีียนนั้นๆ 

รายละเอียดโปรแกรม วิธีเข้าเรียน รายละเอียดทุนการศึกษา
 

Warning: include(_front_footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/helloeng/domains/clickphonics.org/public_html/click_phonics.php on line 126

Warning: include(_front_footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/helloeng/domains/clickphonics.org/public_html/click_phonics.php on line 126

Warning: include() [function.include]: Failed opening '_front_footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/helloeng/domains/clickphonics.org/public_html/click_phonics.php on line 126